Navigace

Obchodní podmínky

Věnujte prosím pár minut poznávání našich Smluvních podmínek. Použití našich webových stránek a všech zakázek, které jsou na nich uloženy, vyjadřuje vaši souhlas s dodržováním následujících Smluvních podmínek a jejich vázáním.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv aktualizovat nebo upravovat tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění.

Prostřednictvím webové stránky Apeaksoft máte přístup k různým zdrojům a obsahu. Patří sem software, webové stránky, data, zprávy, text, obrázky, fotografie a grafika. Následující pravidla jsou právními podmínkami mezi vámi a Apeaksoft Studio. Přístupem k webu nebo obsahu nebo poskytnutým obsahem na webu nebo prostřednictvím tohoto webu souhlasíte s tím, že budete dodržovat a dodržovat následující smluvní podmínky. Pokud nesouhlasíte s těmito Podmínkami použití, nemusíte používat webové stránky společnosti Apeaksoft. Pravidla používání a zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli změnit bez upozornění. Upravené smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů budou platné při zveřejnění.

Použití softwaru: Jakékoli použití softwaru podléhá softwarové licenční smlouvě, která je součástí softwaru nebo je součástí softwaru. Stažením, instalací nebo používáním softwaru z těchto webů označujete, že jste přečetli a souhlasili s podmínkami smlouvy. V případě, že software poskytovaný na webu nebo prostřednictvím tohoto webu není licencován pro vaše používání prostřednictvím licenčních podmínek specifických pro daný software, můžete používat software v souladu s následujícími podmínkami:

Všechna práva, nároky a zájmy, které nejsou výslovně uděleny, jsou vyhrazeny.

Použití materiálu: Všechna loga, úvodní obrazovky, záhlaví stránek, obrázky a grafiky zobrazené na tomto webu jsou servisní značky, ochranné známky a / nebo obchodní obaly (souhrnně „značky“) společnosti Apeaksoft nebo jejích poskytovatelů licencí třetích stran. S výjimkou případů výslovně povolených v tomto dokumentu je používání, kopírování, přenos, zobrazování, úpravy nebo distribuce jakýchkoli značek v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem bez výslovného písemného souhlasu společnosti Apeaksoft zakázáno a může porušovat autorská práva, ochranné známky, soukromí a jakékoli další příslušné zákony nebo předpisy.

odškodnění: Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodňovat a chránit společnost Apeaksoft, její přidružené společnosti a jejich vedoucí pracovníky, ředitele, agenty a zaměstnance v neškodnosti před a proti všem nárokům, ztrátám, škodám, závazkům, nákladům a výdajům, včetně poplatků za právní zastoupení, vyplývajících nebo souvisejících k vašemu uživatelskému obsahu, používání stránek nebo porušení kterékoli z těchto podmínek.

copyright: Autorská práva na těchto webových stránkách (včetně, bez omezení, textu, grafiky, loga, zvuku a softwaru) jsou vlastněna a licencována společností Apeaksoft Studio. Veškeré materiály uvedené na tomto webu jsou chráněny mezinárodním autorským právem a nesmí být bez předchozího písemného svolení společnosti Apeaksoft kopírovány, reprodukovány, distribuovány, přenášeny, zobrazovány, publikovány, adaptovány nebo řešeny v žádné formě nebo jakýmikoli prostředky nebo v jakémkoliv médiu Studio. Nesmíte změnit nebo odstranit žádné autorské právo nebo jiné oznámení z kopií obsahu.

Ochranné známky: Ochranné známky, loga a servisní značky („Značky“) zobrazené na tomto webu jsou majetkem společnosti Apeaksoft nebo jiných třetích stran. Není povoleno používat Značky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Apeaksoft nebo takové třetí strany, která může Značky vlastnit. Apeaksoft a logo Apeaksoft jsou ochranné známky společnosti Apeaksoft Studio.