Navigáció

Végfelhasználói licencszerződés

Ez az EULA egy jogilag kötelező érvényű megállapodás az engedélyes végfelhasználó ("Végfelhasználó") és az Apeaksoft Studio, a program fejlesztője ("Apeaksoft") között, amely az Apeaksoft termékek (a továbbiakban: "Szoftver") használatát szabályozza. A Szoftver telepítésével elfogadja, hogy köti a jelen szerződés feltételeit.

SZOFTVER TERMÉKLICENSE

A SZOFTVER TERMÉK védett a szerzői jogi törvényekkel és a nemzetközi szerzői jogi szerződésekkel, valamint más szellemi tulajdonjogi törvényekkel és szerződésekkel. A SZOFTVER TERMÉK csak az adott licenc feltételei szerint engedélyezett, nem értékesített. Az Apeaksoft Studio fenntartja az Ön számára kifejezetten nem biztosított jogokat.

1. AZ ENGEDÉLY TÁMOGATÁSA

Ez az EULA a SZOFTVERRE vonatkozóan a következő jogokat biztosítja

TERMÉK:

A regisztráció után visszavonható, személyes, nem kizárólagos és nem átruházható licencet kap a Szoftver telepítésére és aktiválására egy különálló számítógépen, kizárólag személyes és nem kereskedelmi célú felhasználásra (hacsak nem rendelkezik kereskedelmi licenccel). A Szoftvert nem terjesztheti és nem teheti elérhetővé olyan hálózaton, ahol azt egyszerre több eszköz is használhatja, vagy bármilyen módon megadhatja a Szoftvert több felhasználónak, hacsak nem először vásárolt legalább többfelhasználós licencet az Apeaksoft-tól Stúdió. A Szoftver megosztása más személyekkel vagy más személyek számára a Szoftver tartalmának megtekintése megsérti ezt a licencet.

2. COPYRIGHT

A SZOFTVER TERMÉK (és többek között a képek, fényképek, animációk, videók, hangok, zene és a SZOFTVER TERMÉKbe beépített szöveg), a mellékelt nyomtatott anyagok és a SZOFTVER TERMÉK minden másolata az Apeaksoft Studio tulajdonában vannak. A SZOFTVER TERMÉK a szerzői jogi törvények és a nemzetközi szerződési rendelkezések által védett. Ezért a SZOFTVER TERMÉKET úgy kell kezelnie, mint bármely más szerzői joggal védett anyagot, és nem távolíthatja el vagy elrejtheti a Szoftverből származó saját tulajdonú értesítéseket, címkéket vagy jeleket.

3. KORLÁTOZÁSOK

Lehet, hogy nem, és nem engedheti meg másoknak, hogy (a) a SOFTWARE TERMÉK objektumkódrészeinek forráskódját visszafordítsák, dekompilálják, dekódolják, visszafejtik, szétszerelik vagy bármilyen módon származtassák, kivéve, és csak annyiban, amennyiben az ilyen e korlátozás ellenére az alkalmazandó jog kifejezetten engedélyezi a tevékenységet; (b) a SZOFTVER TERMÉK módosítása, terjesztése vagy származékos munkái; (c) másoljon (másolatot készítsen, mint egy másolatot), terjesszen, nyilvánosan megjelenítsen, továbbítson, adjon el, béreljen, béreljen vagy más módon kiaknázza a SZOFTVERT.

4. EGYÉB JOGOK ÉS KORLÁTOZÁSOK LEÍRÁSA

- COVER CD

Megengedett az Apeaksoft Studio (csak értékelési másolat) reprodukálása és terjesztése a társult magazinok által közzétett különféle CD lemezeken. A CD-vel ellátott magazin másolatát azonban meg kell küldeni az Apeaksoft Studio-nak.

- TERM

Ez a licenc addig érvényes, amíg megszűnik. A SOFTWARE TERMÉK megsemmisítésével bármikor felmondhatja azt, és annak minden példányát. Ez a licenc akkor is megszűnik, ha Ön nem tartja be a jelen Megállapodás bármelyik feltételeit. Ilyen felmondás esetén Ön beleegyezik abba, hogy megsemmisíti a SZOFTVER TERMÉKET az összes másolatával együtt.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

NEM GARANCIA

Az Apeaksoft Studio kifejezetten nem vállal semmilyen garanciát a SZOFTVER-TERMÉKRE. A SZOFTVER TERMÉKET és a kapcsolódó dokumentumokat bármilyen formában, kifejezetten vagy hallgatólagosan, mindenféle garancia nélkül nyújtjuk, ideértve korlátozás nélkül a hallgatólagos garanciákat vagy forgalmazhatóságot, egy adott célra való alkalmasságot vagy a jogsértés elmaradását. A SZOFTVER TERMÉK használatából vagy teljesítéséből eredő teljes kockázat Önt terheli.

ELVÁLASZTHATÓSÁG

Abban az esetben, ha e megállapodás bármely rendelkezése törvényi vagy bírósági határozattal érvénytelennek vagy érvénytelennek minősül, a felek egyetértenek abban, hogy minden más, érvénytelennek vagy érvénytelennek nyilvánított rendelkezés teljes mértékben hatályban marad.

NEM KÖTELEZETTSÉGVETŐSÉG A KÁROSOKRA

Az Apeaksoft Studio vagy beszállítói semmilyen esetben nem vállalnak felelősséget semmilyen kárért (beleértve korlátozás nélkül az üzleti nyereség elvesztése, az üzleti megszakítás, az üzleti információk elvesztése vagy egyéb vagyoni veszteségek). használja ezt az Apeaksoft terméket, még akkor is, ha az Apeaksoft Studio tájékoztatást kapott az ilyen károkozás lehetőségéről.

KÜLÖNFÉLE

1. Az Apeaksoft Studio nem engedélyezi, hogy SZOFTVER-TERMÉKÜNKET bármi olyanra felhasználhassa, amely sérti a helyi törvényeket. Ha a SZOFTVER TERMÉKET az illegális tevékenység végzésére használja, az ennek következménye az Ön felelőssége. Ha nem ért egyet ezzel a ténnyel, kérjük, ne telepítse és / vagy használja a SZOFTVER TERMÉKET.

2. A végső értelmezést mérlegelésünkre hagyjuk. Ha bármilyen kérdése merülne fel az EULA-val kapcsolatban, vagy ha bármilyen okból szeretne kapcsolatba lépni az Apeaksoft Stúdióval, kérjük, írjon nekünk support@apeaksoft.com.

EGYÉB FELTÉTELEK

Az Apeaksoft Studio joga van módosítani ezt a megállapodást értesítés nélkül, a vonatkozó törvény, szabályozás és üzleti stratégia változása szerint. A módosított verzió megjelent a honlapunkon. Ha nem ért egyet ebben a megállapodásban foglalt feltételekkel, kérjük, fejezze be a SZOFTVER TERMÉK használatát; a folyamatos használat úgy tekintendő, hogy elfogadja ezt a megállapodást.

Az Apeaksoft Studio jogosult a megállapodás végleges értelmezésére és felülvizsgálatára a törvény által megengedett legnagyobb mértékben.