Navigasjon

End User License Agreement

Denne EULA er en juridisk bindende avtale mellom lisensinnehaverens sluttbruker ("Sluttbruker") og Apeaksoft Studio, utvikleren av programmet ("Apeaksoft"), som regulerer bruken av Apeaksoft-produkter ("Programvaren"). Ved å installere programvaren godtar du å være bundet av vilkårene i denne avtalen.

PROGRAMVAREPRODUKTLISENS

PROGRAMVAREPRODUKTET er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale opphavsrettsavtaler, samt andre lover og traktater om immaterielle rettigheter. PROGRAMVAREPRODUKTET er lisensiert, ikke solgt, til deg for bruk bare i henhold til vilkårene i denne lisensen. Apeaksoft Studio forbeholder seg alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt til deg.

1. LISENSGIVELSE

Denne EULA gir deg følgende rettigheter med hensyn til PROGRAMVAREN

PRODUKT:

Når du er registrert, får du en tilbakekallbar, personlig, ikke-eksklusiv og ikke-overførbar lisens for å installere og aktivere programvaren på en atskilt datamaskin utelukkende for din personlige og ikke-kommersielle bruk (med mindre du har fått kommersiell lisens). Du kan ikke distribuere eller gjøre programvaren tilgjengelig over et nettverk der den kan brukes av flere enheter samtidig, eller på noen måte tilby programvaren til flere brukere, med mindre du først har kjøpt en MULTI-USER-lisens fra Apeaksoft. Ettromsleilighet. Å dele denne programvaren med andre individer, eller la andre personer se innholdet i denne programvaren, er i strid med denne lisensen.

2. COPYRIGHT

All tittel og opphavsrett i og til PROGRAMVAREPRODUKTET (inkludert, men ikke begrenset til, bilder, fotografier, animasjoner, video, lyd, musikk og tekst som er innlemmet i PROGRAMVAREPRODUKTET), de medfølgende trykte materialene og eventuelle kopier av PROGRAMVAREPRODUKTET eies av Apeaksoft Studio. PROGRAMVAREPRODUKTET er beskyttet av lov om opphavsrett og internasjonale avtaler. Derfor må du behandle PROGRAMVAREPRODUKTET som noe annet opphavsrettsbeskyttet materiale, og må ikke fjerne eller skjule noen proprietære merknader, etiketter eller merker fra Programvaren.

3. BEGRENSNINGER

Du kan ikke, og du kan ikke tillate andre å (a) reversere konstruere, dekompilere, dekode, dekryptere, demontere eller på noen måte utlede kildekoden fra objektkodedelene i PROGRAMVAREPRODUKTET, bortsett fra og bare i den utstrekning at slike aktivitet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende lov uansett denne begrensningen; (b) endre, distribuere eller opprette avledede verk av PROGRAMVAREPRODUKTET; (c) kopiere (annet enn en sikkerhetskopi), distribuere, offentlig vise, overføre, selge, leie, leie eller på annen måte utnytte SOFTWAREPRODUKTET.

4. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER

- DEKK CD

Reproduksjonen og distribusjonen av Apeaksoft Studio (kun evalueringskopiering) i ulike Cover CDer publisert av tilhørende magasiner er tillatt. En kopi av magasinet med CD er imidlertid pålagt å bli sendt til Apeaksoft Studio.

- BEGREP

Denne lisensen er gyldig til terminering. Du kan når som helst si opp det ved å ødelegge PROGRAMVAREPRODUKTET, sammen med alle kopier av det. Denne lisensen vil også opphøre hvis du ikke overholder vilkår eller betingelser i denne avtalen. Ved slik oppsigelse godtar du å ødelegge PROGRAMVAREPRODUKTET, sammen med alle kopier av det.

BEGRENSET GARANTI

INGEN GARANTIER

Apeaksoft Studio fraskriver seg uttrykkelig enhver garanti for PROGRAMVAREPRODUKTET. PROGRAMVAREPRODUKTET og all relatert dokumentasjon gis "som de er" uten noen form for garanti, hverken uttrykkelig eller underforstått, inkludert, uten begrensning, de underforståtte garantiene eller salgbarheten, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelse. Hele risikoen som oppstår ved bruk eller ytelse av PROGRAMVAREPRODUKTET, ligger igjen hos deg.

UGYLDIGHET

I tilfelle at noen bestemmelse i denne avtalen erklæres ugyldig eller ugyldig ved vedtatt eller rettslig avgjørelse, er partene enige om at alle andre bestemmelser som ikke erklæres ugyldige eller ugyldige, forblir i full kraft og virkning.

INGEN ANSVAR FOR SKADE

Under ingen omstendigheter skal Apeaksoft Studio eller dets leverandører være ansvarlig for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader på tap av driftsresultat, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller annet økonomisk tap som skyldes bruk eller manglende evne) å bruke dette Apeaksoft-produktet, selv om Apeaksoft Studio har blitt informert om muligheten for slike skader.

DIVERSE

1. Apeaksoft Studio tillater ikke at du bruker PROGRAMVAREPRODUKTET vårt til å gjøre noe som bryter med lokal lov. Hvis du bruker PROGRAMVAREPRODUKTET vårt til å utføre den ulovlige aktiviteten, skal resultatet bli på ditt eget ansvar. Hvis du er uenig i dette elementet, må du ikke installere og / eller bruke PROGRAMVAREPRODUKTET.

2. Den endelige tolkningen er etter vårt skjønn. Skulle du ha spørsmål om denne EULA, eller hvis du ønsker å kontakte Apeaksoft Studio av en eller annen grunn, vennligst skriv til support@apeaksoft.com.

ANDRE VILKÅR

Apeaksoft Studio har rett til å endre denne avtalen uten varsel, i henhold til endringen av tilhørende lov, regulering og forretningsstrategi. Den modifiserte versjonen vil bli utgitt på vår side. Hvis du er uenig med vilkårene i denne avtalen, må du si opp for å bruke PROGRAMVAREPRODUKTET. Din videre bruk anses å akseptere denne avtalen.

Apeaksoft Studio har makten til å gjøre den endelige tolkningen og revisjonen av denne avtalen i den grad det er tillatt etter loven.