Navigering

Licensavtal för slutanvändare

Denna EULA är ett juridiskt bindande avtal mellan licensinnehavarens slutanvändare ("Slutanvändare") och Apeaksoft Studio, utvecklaren av programmet ("Apeaksoft"), som reglerar användningen av Apeaksofts produkter ("Programvaran"). Genom att installera programvaran samtycker du till att vara bunden av villkoren i detta avtal.

SOFTWARE PRODUKTLICENS

PROGRAMVARUPRODUKTEN skyddas av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsfördrag samt andra lagar och fördrag om immateriella rättigheter. PROGRAMVARUPRODUKTEN licensieras, säljs inte till dig för användning endast enligt villkoren i denna licens. Apeaksoft Studio förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen tilldelats dig.

1. LICENSAVTAL

Denna EULA ger dig följande rättigheter med avseende på PROGRAMVARAN

PRODUKT:

När du är registrerad får du en återkallbar, personlig, icke-exklusiv och icke-överförbar licens för att installera och aktivera programvaran på en separat dator endast för ditt personliga och icke-kommersiella bruk (såvida du inte har kommersiell licens). Du får inte distribuera eller göra programvaran tillgänglig över ett nätverk där den kan användas av flera enheter samtidigt, eller på något sätt tillhandahålla programvaran till flera användare, såvida du inte har köpt minst en MULTI-USER-licens från Apeaksoft Studio. Att dela denna programvara med andra individer eller låta andra individer se innehållet i denna programvara bryter mot denna licens.

2. COPYRIGHT

All titel och upphovsrätt i och till PROGRAMVARUPRODUKTEN (inklusive men inte begränsat till några bilder, fotografier, animationer, video, ljud, musik och text som ingår i programvaruprodukten), medföljande tryckta material och eventuella kopior av programvaruprodukten ägs av Apeaksoft Studio. PROGRAMVARUPRODUKTEN skyddas av upphovsrättslagar och internationella bestämmelser. Därför måste du behandla programvaruprodukten som något annat upphovsrättsligt skyddat material och får inte ta bort eller dölja några proprietära meddelanden, etiketter eller märken från programvaran.

3. BEGRÄNSNINGAR

Du kanske inte, och du får inte tillåta andra att (a) omvandla, dekompilera, avkoda, dekryptera, demontera eller på något sätt härleda källkoden från programkodsdelarna i SOFTWAREPRODUKTEN, förutom och endast i den utsträckning som sådan Verksamheten är uttryckligen tillåten enligt gällande lag, trots denna begränsning. (b) modifiera, distribuera eller skapa avledande verk av PROGRAMVARAN PRODUKT; (c) kopiera (annan än en säkerhetskopia), distribuera, offentligt visa, överföra, sälja, hyra, hyra eller på annat sätt utnyttja programvaruprodukten.

4. BESKRIVNING AV ÖVRIGA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR

- COVER CD

Reproduktion och distribution av Apeaksoft Studio (endast utvärderingskopiering) i olika Cover-cd-skivor som publiceras av tillhörande tidskrifter är tillåtna. En kopia av tidningen med CD måste emellertid skickas till Apeaksoft Studio.

- TERMIN

Denna licens gäller tills den avslutas. Du kan avsluta det när som helst genom att förstöra programvaruprodukten tillsammans med alla kopior av den. Denna licens kommer också att upphöra om du inte följer något villkor eller villkor i detta avtal. Vid en sådan uppsägning godkänner du att förstöra mjukvaruprodukten tillsammans med alla kopior av den.

BEGRÄNSAD GARANTI

INGEN GARANTIER

Apeaksoft Studio avstår uttryckligen från alla garantier för PROGRAMVARAN. PROGRAMVARAN och all relaterad dokumentation tillhandahålls "som den är" utan någon form av garanti, varken uttrycklig eller underförstådd, inklusive, utan begränsning, de underförstådda garantierna eller säljbarheten, lämpligheten för ett visst syfte eller icke-intrång. Hela risken som uppstår på grund av användning eller prestanda av PROGRAMVARAN PRODUKTEN förblir hos dig.

AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i detta avtal förklaras ogiltig eller ogiltig genom lag eller rättsligt beslut, är parterna överens om att alla övriga bestämmelser som inte är ogiltiga eller ogiltiga ska förbli i full kraft.

INGEN ANSVAR FÖR SKADOR

Under inga omständigheter ska Apeaksoft Studio eller dess leverantörer vara ansvariga för eventuella skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av rörelseresultat, affärsavbrott, förlust av företagsinformation eller annan ekonomisk förlust) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda den här Apeaksoft-produkten, även om Apeaksoft Studio har informerats om möjligheten för sådana skador.

DIVERSE

1. Apeaksoft Studio tillåter inte att du använder vår PROGRAMPRODUKT för att göra något som bryter mot den lokala lagen. Om du använder vår PROGRAMVARUPRODUKT för att utföra den olagliga aktiviteten, kommer resultatet därav på ditt eget ansvar. Om du inte håller med den här artikeln ska du inte installera och / eller använda PROGRAMVARAN.

2. Den slutliga tolkningen lämnas efter vårt eget gottfinnande. Om du har några frågor angående detta EULA, eller om du vill kontakta Apeaksoft Studio av någon anledning, skriv till support@apeaksoft.com.

ÖVRIGA VILLKOR

Apeaksoft Studio har rätt att ändra detta avtal utan anmälan, enligt ändringen av relaterad lag, reglering och affärsstrategi. Den modifierade versionen kommer att släppas på vår webbplats. Om du inte håller med några villkor i detta avtal, avsluta du för att använda programvaruprodukten. Din fortsatta användning anses anses acceptera detta avtal.

Apeaksoft Studio har befogenhet att göra den slutliga tolkningen och översynen av detta avtal i den utsträckning som tillåts enligt lag.