Navigering

Grundläggande kunskap om organisationsdiagram och hur man ritar ett med organisationsdiagrammallar

För att bättre introducera företaget eller en organisation för nybörjare är organisationsdiagram ett utmärkt val eftersom de kan presentera komponenter och tjänstemäns relationer grafiskt. Därför har olika org-diagrammallar och att känna till lite grundläggande kunskap om detta diagram är båda oumbärliga delar för dig innan du ritar en på egen hand. Följande inlägg kommer därför att berätta allt du behöver för att rita ett organisationsdiagram som diagrammets funktioner och typer, var du hittar den kostnadsfria organisationsdiagrammallen, etc.

OrganisationsdiagrammallarOrg Chart Maker

Del 1: Vad är organisationsdiagram och var man hittar organisationsdiagrammall

Ett organisationsdiagram eller organisationsschema visar den interna strukturen för en organisation eller ett företag. Du kan tydligt se medarbetarnas sammansättning, avdelningar och hierarki inom ett företag genom ett organisationsdiagram. Normalt är layouten på ett organisationsdiagram ganska enkel med några raka eller armbågiga linjer för att indikera relationerna mellan olika personal. Det enklaste organisationsdiagrammet kanske bara visar namnen på de anställda eller personalen. Vissa sofistikerade exempel på organisationsdiagram kan också visa dig foton, kontaktinformation, position, sidlänkar och e-postmeddelanden. Du kan se den här typen av diagram under olika namn som Organisationsdiagram, Organisationsdiagram, Organigram, etc. Men de är alla samma sak som nämnts tidigare. Funktionerna och typerna av organisationsdiagrammet kan vara olika som du kan se i följande innehåll.

En affärsorganisationsdiagrammall

1.1: Organisationsdiagrammets funktion

Funktionen hos ett organisationsdiagram är att levande visa relationen mellan en personal och en annan inom en grupp eller organisation med hjälp av grafik. Dessutom är organisationsdiagrammet inte begränsat till enbart de anställdas relationer eller tjänstemäns, du kan också se många organisationsdiagramexempel som visar relationerna mellan avdelningar, funktioner eller andra i ett företag, en grupp eller andra. Genom ett organisationsdiagram kan tittare också se komponenterna inom ett företag eller en organisation.

1.2: Typer av organisationsdiagram

Totalt finns det tre typer av organisationsdiagram baserat på diagrammets layout: Hierarkisk, Matrisoch Platt/horisontell, bland vilka de hierarkiska och platta organisationsdiagrammen är allmänt sett.

Hierarkiskt organisationsdiagram: Hierarkiskt organisationsdiagram är det vanligaste diagrammet och har en pyramidlayout. När man anger ett företags personalstruktur kommer ett hierarkiskt organisationsdiagram att placera VD:n, den som har störst makt, högst upp i diagrammet i en cirkel eller andra former. Personalen med mindre makt är alla under det en efter en. Därför kan du upptäcka att organisationsdiagramexemplen av detta slag har en rak översikt och tydliga relationer.

Matrix organisationsdiagram: Den här typen av organisationsdiagram representerar en ganska komplex organisationsstruktur, där en anställd ibland kan ha mer än en chef och behöver rapportera arbetet till ett fåtal personer. När du ser en sådan organisationsdiagrammall kommer du därför att se att relationerna är korsade.

Platt/horisontellt organisationsdiagram: För platt organisationsdiagram är strukturen i ett sådant diagram ofta platt och enkel med få eller inga nivåer av mellanchefer. Så, normalt i en horisontell organisationsdiagrammall för ett företag består personalstrukturen av endast två eller tre nivåer. Under toppmakten står chefen och personalen. Ibland kan det bara finnas två nivåer.

1.3: Exempel på organisationsdiagram

Efter att ha fått den grundläggande kunskapen relaterade till organisationsdiagram, finns det ett annat importproblem, som är att hitta de kostnadsfria exemplen på organisationsdiagrammet. Detta är särskilt viktigt för nybörjare som precis börjat använda sådana diagram för att indikera företagets relationer och alla anställda. Här är 3 källor där du kan hitta gratis exempel på organisationsdiagram och även kan redigera dessa mallar.

Microsoft PowerPoint

Många av er kanske bara vet PowerPoint för som presentationsskapare som gör att du kan göra kreativa bilder och rapporter i PPT. Men som ett mångsidigt verktyg, PowerPoint erbjuder organisationsdiagrammallar och gör att du kan redigera diagrammen i den. När du ritar in ett organisationsdiagram PowerPoint, kan du också få extra förinstallerade resurser som olika former och burkar komprimera bilder i PowerPoint.

Exempel på PowerPoint-organisationsdiagram

Skapa [online]

Creately har ett brett utbud av mallar för alla typer av dokument, bilder, tankekartor och organisationsdiagram. Du kan fritt ladda ner och redigera organisationsdiagrammallarna online. Under tiden är verktygsfältet från redigeringsfunktionen på Creately webbplats låter dig snabbt skapa dina egna former eller mallar, vilket ger dig den största flexibiliteten och anpassningen.

Skapa gratis exempel på organisationsdiagram Ladda ner

SmartDraw [Online]

Smartdraw är en annan onlinekälla för en bred samling av organisationsdiagrammallar. Baserat på olika jobb, områden och syften är alla mallar från webbplatsen välorganiserade. Kategorierna inkluderar företag, skola, högskola, teamprojekt och så vidare. Du kan också exportera mallarna till Office för att fortsätta redigera eller exportera dem som bildformat. Dessutom, om du vill komma åt alla funktioner, Smartdraw erbjuder dig även prenumerationsplaner.

SmartDraw organisationsdiagrammallar

Del 2: Hur man ritar med organisationsdiagrammallar

Det finns flera sätt att rita diagrammet med väldesignade organisationsdiagrammallar. Microsoft PowerPoint, Word och Excel är alla praktiska verktyg för att rita ett organisationsdiagram. Men förutom dessa betalverktyg finns det också ett annat gratis alternativ för dig att låta dig använda din fantasi fullt ut - MindOnMap. Detta är ett webbaserat diagramverktyg som erbjuder flera verktyg för nybörjare att rita upp kartor, diagram, scheman etc. Dessutom kan du också skapa en individuell mall och lagra den online på MindOnMap för framtida användning.

RekommenderaRekommendation
  • Spara ändringarna du gör i ett organisationsdiagram automatiskt.
  • Erbjud olika stilar av mallar baserat på funktioner.
  • Använd olika teman, ikoner, element och andra resurser.
  • Lägg till ett lösenord till din delningslänk för att skydda din integritet.

steg 1Gå till den officiella webbplatsen för MindOnMap i din webbläsare. Klicka sedan på Skapa din tankekarta knappen på huvudsidan. Du kan också skapa ett konto på webbplatsen innan du klickar på knappen, vilket gör att du kan spara diagrammet.

Skapa din tankekarta

steg 2Nu måste du klicka på Ny knappen på vänster sida om den föregående knappen inte leder dig dit. Sedan kommer du att se många kart- och diagramstilar samt mallar. För att skapa ett diagram med en organisationsdiagrammall, klicka på Org-diagram Karta ner or Up knappen för att fortsätta. När du är på redigeringssidan klickar du på huvudnoden och klickar på Undernod knappen ovan för att skapa en nod under huvudnoden för att indikera en dotterbolagsgren

Välj Org Chart Map

steg 3Därefter kan du också klicka på Nod knappen för att lägga till en nod på samma nivå. Relationsknappen är till för att du ska dra en linje mellan noder för att presentera deras relationer. När du har ställt in den kan du klicka på Exportera knappen i högra hörnet ovan för att spara ditt organisationsdiagram som ett dokument eller bild

Redigera organisationsdiagram och exportera

Del 3: Vanliga frågor om organisationsdiagrammall

Finns det några organisationsdiagrammallar i Word?

Ja det finns. Starta helt enkelt Word-appen på din dator och gå till fliken Infoga. Klicka sedan på Smart konst knappen i avsnittet Illustrationer. Efter det väljer du Hierarki kategori i popup-fönstret och du kommer att se många organisationsdiagrammallar.

Kan jag importera en organisationsdiagrammall till Google Dokument för redigering?

Jo det kan du. Massor av gratis resurser för organisationsdiagrammallar gör det möjligt för användare att ladda ner mallen i många format som Word, PPT eller bilder. Du behöver bara ladda ner den och gå till Google Drive på din dator. Ladda upp mallen och öppna Google Dokument från Google Drive. Sedan kan du redigera mallen.

Hur exporterar man organisationsdiagrammallen som en bild i PowerPoint?

Om du bygger upp din egen organisationsdiagrammall i PowerPoint kan du exportera den som en bild för att spara den för framtida användning som din inspiration. Klicka bara på fliken Arkiv i PowerPoint. Klicka sedan på Exportera knappen på vänster sida. Efter det klickar du på Ändra filtyp och välj ett bildformat under Bildfilstyper. Klicka slutligen på Spara som för att välja en mapp

Slutsats

Efter att ha fått en grundläggande bild av ett organisationsdiagram och veta var man kan hitta gratis exempel på organisationsdiagram, kommer du att finna det mycket lättare att bygga upp ett organisationsdiagram på egen hand genom att börja från början eller med hjälp av kreativa mallar. Under tiden, nästa gång när du skildrar ditt företags struktur, kan du bättre bestämma vilken typ av organisationsdiagram du ska använda baserat på företagets storlek och personalsammansättning.

Mer läsning