Navigering

Villkor

Vänligen ta några minuter för att lära känna våra användarvillkor. Användningen av vår hemsida och alla beställningar som görs på den utgör ditt avtal om att följa följande Villkor och att vara bundna av dem.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande.

Genom Apeaksoft-webbplatsen har du tillgång till en mängd olika resurser och innehåll. Dessa inkluderar programvara, webbsidor, data, meddelanden, text, bilder, fotografier och grafik. Följande är villkor för ett juridiskt avtal mellan dig och Apeaksoft Studio. Genom att komma åt eller använda webbplatsen eller innehållet som tillhandahålls på eller via webbplatsen godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor kan du inte använda Apeaksoft-webbplatsen. Vi kan ändra användarvillkoren och sekretesspolicy när som helst utan föregående meddelande. De reviderade användarvillkoren och sekretesspolicyen kommer att vara effektiva när de publiceras.

Användning av programvara: Eventuell användning av programvara är föremål för ett programlicensavtal som följer med eller ingår i programvaran. Genom att ladda ner, installera eller använda programvara från denna webbplats anger du att du har läst och godkänt villkoren i avtalet. Om mjukvaran som tillhandahålls på eller via webbplatsen inte är licensierad för din användning via Licensvillkor som är specifika för programvaran, kan du använda programvarubasen till följande:

Alla rättigheter, titel och ränta som inte uttryckligen beviljas reserveras.

Användning av material: Alla logotyper, stänkskärmar, sidhuvuden, bilder och grafik som visas på denna webbplats är servicemärken, varumärken och / eller handelskläder (tillsammans "Marks") från Apeaksoft eller dess tredjepartslicensgivare. Med undantag av vad som uttryckligen är tillåtet häri är användning, kopiering, överföring, visning, modifiering eller distribution av märken i någon form eller på något sätt utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Apeaksoft förbjudet och kan bryta mot upphovsrätt, varumärke, integritet och andra tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Ersättning: Du samtycker till att försvara, skada och hålla Apeaksoft, dess dotterbolag och deras befattningshavare, styrelseledamöter, agenter och anställda skadliga från och mot alla anspråk, förluster, skador, skulder, kostnader och kostnader, inklusive advokatarvoden, som härrör från eller relaterad till ditt användarinnehåll, användning av webbplatsen eller brott mot någon av dessa villkor.

Copyright: Upphovsrätt på denna webbplats (inklusive men inte begränsning, text, grafik, logotyper, ljud och programvara) ägs och licensieras av Apeaksoft Studio. Alla material som finns på denna webbplats är skyddade av internationell upphovsrättslagstiftning och får inte kopieras, reproduceras, distribueras, överföras, visas, publiceras anpassade eller behandlas i någon form eller på något sätt eller i något medium utan föregående skriftligt tillstånd från Apeaksoft Studio. Du får inte ändra eller ta bort upphovsrätt eller annat meddelande från kopior av innehållet.

Varumärken: Varumärkena, logotyperna och servicemärkena ("Märken") som visas på denna webbplats tillhör Apeaksoft eller andra tredje parter. Du har inte tillåtelse att använda märken utan föregående skriftligt medgivande från Apeaksoft eller sådan tredje part som kan äga märkena. Apeaksoft och Apeaksoft-logotypen är varumärken som tillhör Apeaksoft Studio.