Navigatie

Algemene voorwaarden

Neem even de tijd om onze Algemene voorwaarden te leren kennen. Het gebruik van onze website en alle bestellingen die daarop worden geplaatst, houdt in dat u akkoord gaat met de volgende Algemene voorwaarden en hieraan gebonden bent.

We behouden ons het recht voor deze Algemene voorwaarden op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen.

Via de Apeaksoft-website heeft u toegang tot een verscheidenheid aan bronnen en inhoud. Deze omvatten software, webpagina's, gegevens, berichten, tekst, afbeeldingen, foto's en afbeeldingen. De volgende zaken zijn de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en Apeaksoft Studio. Door de site of de inhoud die op of via de site wordt aangeboden te openen of te gebruiken, stemt u ermee in de volgende bepalingen en voorwaarden te volgen en u eraan te houden. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u de Apeaksoft-website niet gebruiken. We kunnen de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid op elk moment herzien zonder kennisgeving aan u. De herziene gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid worden van kracht zodra deze worden gepubliceerd.

Gebruik van software: Elk gebruik van software is onderworpen aan een softwarelicentieovereenkomst die wordt meegeleverd met of wordt meegeleverd met de software. Door het downloaden, installeren of gebruiken van software van deze Site, geeft u aan dat u de voorwaarden van de overeenkomst hebt gelezen en ermee akkoord bent gegaan. In het geval dat software die op of via de site wordt aangeboden, niet is gelicentieerd voor uw gebruik door middel van specifieke licentievoorwaarden voor de software, mag u de software gebruiken met inachtneming van het volgende:

Alle rechten, titels en belangen die niet uitdrukkelijk zijn verleend, zijn voorbehouden.

Gebruik van materiaal: Alle logo's, opstartschermen, paginakoppen, afbeeldingen en grafische afbeeldingen die op deze site worden weergegeven, zijn servicemerken, handelsmerken en / of handelsopmaak (gezamenlijk "Merken") van Apeaksoft of zijn externe licentiegevers. Behalve zoals uitdrukkelijk hierin toegestaan, is het gebruiken, kopiëren, verzenden, weergeven, wijzigen of verspreiden van merken in welke vorm of op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Apeaksoft verboden en kan het auteursrecht, handelsmerk, privacy en alle andere toepasselijke wetten of regelgeving.

Vergoeding: U stemt ermee in om Apeaksoft, zijn gelieerde ondernemingen en hun functionarissen, directeuren, agenten en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief advocaatkosten, die voortvloeien uit of verband houden met op uw gebruikersinhoud, gebruik van de site of schending van een van deze voorwaarden.

Auteursrechten: Auteursrecht op deze website (inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, geluiden en software) is eigendom van en wordt in licentie gegeven door Apeaksoft Studio. Alle materialen op deze site zijn beschermd door internationale auteursrechtwetgeving en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, weergegeven, gepubliceerd aangepast of behandeld in welke vorm of op welke wijze dan ook of in enige media zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apeaksoft Studio. U mag geen auteursrecht of andere kennisgeving van kopieën van de inhoud wijzigen of verwijderen.

Handelsmerken: De handelsmerken, logo's en servicemerken ("Merken") die op deze site worden weergegeven, zijn eigendom van Apeaksoft of andere derden. Het is u niet toegestaan ​​de Merken te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Apeaksoft of een dergelijke derde partij die mogelijk eigenaar is van de Merken. Apeaksoft en het Apeaksoft-logo zijn handelsmerken van Apeaksoft Studio.